Satyr

Ez a szerver szolgálja ki a Centaur szolgáltatásait annak áttervezése alatt

Változtak a nyilvános SSH kulcsok a Centauréhoz képest!

A szerver nyilvános SSH kulcsai
1024 c3:0c:39:13:35:65:50:17:07:7b:7c:31:0f:b6:be:20
2048 ce:35:d7:6b:73:c4:94:66:c3:21:f2:cf:59:6c:0b:80

Információk az átállásról

A szerverre történő belépéssel elfogadod az alábbi szabályzatot

-------------------------------------------------------------

Kedves felhasználó!

A szerver használati szabályai módosultak, hogy a Schönherz Telekom
kft. új üzemeltetési szerződésének megfeleljünk. Ennek értelmében a
bejelentkezéshez el kell fogadnod az alábbi szabályokat.
Ha nem értesz egyet, ne lépj be a szerverre!

Szabályzat:
1) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerverre
történő belépéssel minden, a szerveren végzett tevékenységemért,
generált adatforgalmamért és elhelyezett adataimért teljes
felelősséget vállalok.
2) Amennyiben magatartásommal, tevékenységemmel megsértem a
- Schönherz Kollégium Hálózathasználati szabályzatát illetve az abban
hivatkozott egyéb szabályzatokat
- A BME - TIO bármely, a BME hálózatára vagy informatikai
infrastruktúrájára vonatkozó szabályzatát
- A hatályos magyar jogszabályokat
akkor a Schönherz Telekom Kft. törvényi és a szerződésében vállalt
kötelességének megfelelően ellenem kollégiumi vagy egyetemi fegyelmi
eljárást kezdeményezhet illetve az eset súlyosságától függően büntető
feljelentést tehet.
3) A szerver adatforgalmát (annak irányát, portját és protokollját,
valamint időpontját) a KSZK monitorozza, rögzíti.
4) A szerver biztonsági rendszerének (tűzfal, monitorozás, jogosultság
kiosztás) megkerülésére, kiiktatására tett bármely kísérlet
büntetendő, a KSZK és a Schönherz Telekom kft. fenntartja a jogot,
hogy ilyen esetben minden szolgáltatásának nyújtását megtagadja tőlem
határozatlan ideig.
5) A szerveren szigorúan tilos és azonnali kitiltással jár:
- A fentebb hivatkozott szabályzatok megsértése, illetve
- Illegális tartalom le vagy feltöltése.
6) A Schönherz Telekom kft. és a KSZK semmilyen garanciát vagy
felelősséget nem vállal a szerveren elhelyezett, vagy azon keresztül
forgalmazott adatokért, vagy azok biztonságáért.

A fenti szabályokat megértettem, azokkal mindenben egyet értek, és a
továblépéssel magamra nézve kötelezően elfogadom őket.

-------------------------------------------------------------

Kérdés, probléma, szoftverigény esetén: https://support.sch.bme.hu

A szabályzat minden belépésnél történő elfogadása csak ideiglenesen
szükséges a központi, SCHAcc-ra vonatkozó szabályzat megszületéséig.
Köszönjük a megértést.